Podmínky použití pro přednášku: Harmonický vztah

Přednášatel: Desana Marmoniwww.abc-mysleni.cz
Provozovatel vysílání: Business Academy Network Ltd.

Jako účastník přednášek souhlasíte s tím, že přednášky nebudete nahrávat ani nijak jinak rozmnožovat a sdílet. Všechny informace v přednáškách jsou informativního charakteru a nedají se považovat za právní nebo daňové poradenství. Specifické detaily konzultujte vždy s odborníky.

Registrací nebo odesláním přihlašovacího formuláře souhlasíte s využitím vašich kontaktních údajů pro další informování emailem/SMS o produktech provozovatele a přednášatele.

Po přihlášení vám budeme zasílat upozornění na začátek přednášky, na kterou jste se přihlásili. Na konci emailu najdete odkaz pro zrušení zasílání upozornění na danou přednášku. Pokud chcete zažádat o kompletní zrušení také z našeho zpravodaje, odpovězte na přijatý email a v nadpisu uveďte „odhlásit“. Potom vám odhlásíme úplně.

Nárok na ručení, který se vztahuje na škody hmotného a nehmotného charakteru, který je způsoben užitím či neužitím dodaných informací, popř. způsoben užitím chybných a neúplných informací, je zásadně vyloučen.

Ochrana osobních dat

Jednáme v souladu se z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší přihlášky na webináře, informační servis, apod. Odesláním údajů souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje zadané do přihlašovacího formuláře jsou poskytnuty provozovateli vysílání a také přednášateli, kteří je využívají pro interní potřebu. Provozovatel a přednášatel si vyhrazují právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě provozovatel a/nebo přednášatel tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo poštou na adresu provozovatele a také na adresu přednášatele. Údaje budou odstraněny do 7 dní.

Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky použití měnit a není povinen o změně informovat zákazníky. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových těchto stránkách.

V Praze 12.3.2012